ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

2 پرداخت حق عضویت

1402/06/11

1402

14027381

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو انجم

3 طرح های ویژه ترافیکی ایام اربعین در استان کرمانشاه

1402/06/06

1402

14027144

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

5 مشکلات مرزبازرگان

1402/06/01

1402

14026872

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو غیرع

6 طرح های ویژه ترافیکی در ایام اربعین

1402/05/31

1402

14026803

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

7 استمرار ممنوعیت صدور اقلام چهارگانه از مبدا ایران به مقصد گرجستان

1402/05/26

1402

14026475

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو غیر

9 حضور در نشست هماهنگی موضوعات سازمان امور مالیاتی

1402/05/23

1402

14026196

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

10 ممنوعیت ترانشیپمنت سوخت های وارداتی به کشور افغانستان

1402/05/23

1402

14026198

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

11 هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ،لجستیک و صنایع وابسته

1402/05/22

1402

14026111

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

15 آخرین مقررات و ملاحظات تردد در قلمرو جمهوری بلاروس

1402/05/16

1402

14025700

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو وغیر

16 جمهوری آذربایجان-چالش و راهکارهای مناسبات جاده ای و مرزی

1402/05/15

1402

14025617

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

17 جدول سهمیه برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل و نقل

1402/05/14

1402

14025527

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

18 لزوم مجوز اخذ چوب

1402/05/14

1402

14025521

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

20 اهمیت پاسخ به پیامهای الکترونیکی در سامانه کارنه تیر

1405/05/09

1402

14025347

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

21 حمل یکسره ناوگان ایرانی به کشور ترکمنستان

1402/05/09

1402

14025352

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

23 حمل و نقل بین المللی جاده ای کالا بین ایران و روسیه تحت رویه کارنه تیر

1402/05/01

1402

14024951

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

24 انعکاس فهرست 109قلم داروی ممنوعه به عراق

1402/05/01

1402

14024891

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

26 مسیرهای ترانزیتی مجاز برای تردد ناوگان خارجی در قلمرو صربستان

1402/04/28

1402

14024716

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

28 قوانین حمل و نقل کالا از طریق جاده در روسیه

1402/04/25

1402

14024537

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

29 بررسی ادعای اخذ حق ترانزیت در پایانه مرزی دوغارون

1402/04/25

1402

14024536

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

30 نمونه مهر جدید موسسه ضامن و صادر کننده کارنه تیر ترکمنستان

1402/04/22

1402

14024418

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

31 قطع ارتباط با اتوماسیون توتال

1402/04/21

1402

14024391

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

32 آخرین وضعیت قوانین و رویه های مرز لهستان

1402/04/21

1402

14024390

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

33 تسهیلات بانکی در قالب بیمه نامه

1402/04/19

1402

14024248

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

34 تسهیلات THADA[جهت صدور روادید ترکمنستان و معافیت هزینه های ثبت مرزی در حمل TIR

1402/41/34

1402

14024134

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

35 تردد ناوگان جاده ای ایرانی و ازبک تحت صحابت تیر به مقصد یا از مبداء قلمرو یکدیگر

1402/04/13

1402

140204001

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

38 تفاهم نامه کرایه حمل و کمیسیون مسیر نیمروز

1402/04/11

1402

140203935

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 مقررات حمل و نقل ترانزیتی کالا و مسافر از قلمرو عراق

1402/04/10

1402

140203919

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

40 نشست مشترک مدیران ارشد ایرو با مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی

1402/04/10

1402

140203911

به کلیه مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین ال