ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 ارسال شرایط و ضوابط واردات انواع ناوگان حمل ونقل عمومی برون شهری

1403/04/17

1403

14034256

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

2 تشدید اقدامات نظارتی بر ایمنی تردد ناوگان حمل ونقل عمومی

1403/04/17

1403

14034237

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

3 مکاتبه موسسه مجری بیمه های شخص ثالث بین المللی

1403/04/18

1403

14034234

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

5 شماره تماس های جدید گروه بازرگانی راه آهن خراسان

1403/04/10

1403

14033959

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

6 مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

1403/04/09

1403

14033918

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

7 آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت حق بیمه های تکمیل درمان ۱۴۰۳

1403/04/06

1403

14033833

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

8 بهره برداری از پیش اظهاریه بر خط تیر (TIREPD (در ترکمنستان

1403/04/03

1403

14033723

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

9 لغو معافیت عوارض ۱۰ درصد حمل کالا با ناوگان خارجی با کانتینر یخچالی

1403/03/31

1403

14033650

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

10 پرداخت حق عضویت

1403/03/31

1403

14033649

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو انج

11 ناوگان حمل ونقل بین المللی متوقف در تفتان کشور پاکستان

1403/03/30

1403

14033580

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

12 اعزام هیئت تجاری به کشور قزاقستان (بنادر اکتائو وکوریک)

1403/03/30

1403

14033563

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

13 تعطیلی گمرک اسلام قلعه به مناسبت عید قربان

1403/03/27

1403

14033439

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

14 استرداد وجوه رودپاس های ابطالی رانندگان ایرانی

1403/03/21

1403

14033177

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

15 ارسال فهرست برگزاری نمایشگاههای بین المللی ترکمنستان تا آذرماه

1403/03/17

1403

14033035

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

16 اصلاح و جایگزینی مسیر تردد بارهای ترافیکی در استان خوزستان

1403/03/17

1403

14033031

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

17 برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده

1403/03/17

1403

14033022

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی ع

18 اصلاحیه تاریخ برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده (نوبت اول)

1403/03/16

1403

14032952

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی

19 برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده (نوبت اول)

1403/03/16

1403

14032943

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی ع

20 آخرین مهلت ثبت نام و پرداخت حق بیمه های تکمیل درمان ۱۴۰۳

1403/03/12

1403

14032846

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

21 نحوه پرداخت حق بیمه های تکمیل درمان ۱۴۰۳

1403/03/10

1403

14032803

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

22 دعوتنامه برکزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نیمه یدک حمل گاز مایع LPG

1403/03/10

1403

14032763

به مدیران محترم شرکت های حمل ونقل بین المللی

23 الزام به رعایت مشخصات فنی ناوگان افغانستانی ورودی به قلمرو کشور

1403/03/08

1403

14032710

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

24 تمدید مهلت بیمه تکمیل درمان

1403/03/07

1403

14032648

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

25 ترازنامه و پیش بینی بودجه

1403/03/07

1403

14032644

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی

26 اجرائی شدن قرارداد های سه جانبه تضمین گمرکی فیمابین انجمن و بیمه دانا

1403/03/08

1403

14032642

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی

28 رویه ومدارک لازم جهت درخواست روادید شنگن رانندگان از سفارت آلمان

1403/03/06

1403

14032598

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

29 محدودیت تردد محور شهر بابک - هرات

1403/03/06

1403

14032593

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

30 محدودیت تردد تونل های بندرعباس –حاجی آباد

1403/03/06

1403

14032590

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

31 بیمه تکمیل درمان ١٤٠٣

1403/03/01

1403

14032459

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

32 عدم دریافت وجوه غیرقانونی از ناوگان خارجی در لطف آباد

1403/02/31

1403

14032425

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

33 کتاب مرجع حمل ونقل - لجستیک

1403/02/31

1403

14032424

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

34 اعلام تعداد افراد متقاضی بیمه تکمیل درمان

1403/02/31

1403

14032237

به مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی

35 انتصاب مدیریت جدید امور کارنه تیر و حمل ونقل بین الملل اتاق ایران

1403/02/31

1403

14032179

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

36 ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا در سامانه شحباز

1403/02/25

1403

14032115

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

37 تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی کال

1403/02/23

1403

14032002

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بی المللی عضو و غیر

39 برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده (نوبت اول)

1403/02/22

1403

14031983

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی

40 نرخ کرایه حمل گاز مایع تا ١٥ خرداد ١٤٠٣

1403/02/19

1403

14031842

به مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی