ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 طولانی شدن پروسه وصول کد EORI و تغییرات مربوطه

1401/09/30

1401

09743

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

2 ضوابط واردات تریلرهای یخجالدار

1401/09/28

1401

09693

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

3 طرح ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین الملل

1401/09/28

1401

09674

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

6 جلسه مشترک با هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات پیوسته

1401/09/21

1401

09550

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

7 پرداخت حق بیمه برای کامیونهای ورودی به عراق توسط صاحبان کالای عراقی

1401/09/16

1401

09481

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

8 فعالسازی امور کارنه تیر اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی بندرعباس

1401/09/13

1401

09207

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

9 اختلال موقت سیستم فروش کارنه تیر

1401/09/13

1401

09205

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو غیرع

10 تمدید نرخ کرایه حمل ریلی کالای ترانزیتی نفت و مشتقات نفتی ، سیمان و کلینکر

1401/09/12

1401

09188

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

11 ابلاغیه گمرک جمهوری خلق چین برای نظارت بر محمولات ترانزیتی

1401/09/08

1401

09087

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو وغیر

12 مصوبه هیات وزیران در خصوص مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

1401/09/07

1401

09069

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

13 ششمین نمایشگاه حمل و نقل

1401/09/07

1401

09068

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

14 ممنوعیت باارگیری ناوگان ترکیه ای از/به کشور ثالث

1401/09/07

1401

09066

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

15 حذف عوارض یکصد دلاری سوخت همراه ناوگان کامیونهای عبوری از نخجوان

1401/09/07

1401

09062

بع کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

16 شرایط نوبت دهی اخذ ویزای ایتالیا

1401/09/02

1401

08942

به کلیه شرکتهای بین المللی عضو و غیر عضو

17 ثبت اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبارها

1401/08/25

1401

08809

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

19 روادید رانندگان متردد به مقصد رومانی

1401/08/24

1401

08789

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

22 معرفی امکانات،ظرفیتها و توان لجستیکی بندر امام خمینی

1401/08/16

1401

08501

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

23 هزینه های ترانزیت کالا در عراق

1401/08/16

1401

08484

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

24 کرایه حمل کامیونهای ایرانی حامل گاز مایع

1401/08/10

1401

08361

به مدیران شرکتهای حمل و نقل بین المللی

26 ازدحام و صف در پایانه مرزی بازرگان برای ورود به کشور ترکیه

1401/08/10

1401

08350

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

27 تقدیر از سرمایه گذار

1401/08/08

1401

08303

مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی عض

28 آخرین مهلت ارسال فرم ارزشیابی

1401/08/08

1401

08304

مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی عض

29 محدودیت بارگیری ناوگان ملیت ترکیه ای از/به کشور ثالث

1401/08/26

1401

08268

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

30 اعلام ساعت کاری پایانه مرزی لطف آباد

1401/08/21

1401

08215

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

31 تمدید ارسال فرم ارزشیابی

1401/08/02

1401

08145

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

33 طول صف خودرو ها در مرز ترکیه با بلغارستان

1401/07/26

1401

08027

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

34 فعالیت پایانه مرزی میلک در روزهای جمعه

1401/07/25

1401

08000

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

35 افزایش حداکثر سقف تضمینات تیر در پاکستان به یکصدهزار یورو

1401/07/25

1401

07994

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

37 اطلاعات بندر باکو

1401/07/23

1401

07934

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 توفقات ناوگان حامل محمولات سوختی در دوغارون

1401/07/21

1401

07874

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای ترانسپورتی بین

40 هزینه کریری کامیونهای سوختی افغانی متردد از مرز دوغارون

1401/07/18

1401

07793

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی