ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 دعوتنامه برکزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نیمه یدک حمل گاز مایع LPG

1403/03/10

1403

14032763

به مدیران محترم شرکت های حمل ونقل بین المللی

2 الزام به رعایت مشخصات فنی ناوگان افغانستانی ورودی به قلمرو کشور

1403/03/08

1403

14032710

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

3 تمدید مهلت بیمه تکمیل درمان

1403/03/07

1403

14032648

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

4 ترازنامه و پیش بینی بودجه

1403/03/07

1403

14032644

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی

5 اجرائی شدن قرارداد های سه جانبه تضمین گمرکی فیمابین انجمن و بیمه دانا

1403/03/08

1403

14032642

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی

6 دعوتنامه مراسم بزرگداشت شهید والامقام دکتر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه

1403/03/07

1403

14032661

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

7 رویه ومدارک لازم جهت درخواست روادید شنگن رانندگان از سفارت آلمان

1403/03/06

1403

14032598

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

8 محدودیت تردد محور شهر بابک - هرات

1403/03/06

1403

14032593

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

9 محدودیت تردد تونل های بندرعباس –حاجی آباد

1403/03/06

1403

14032590

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

10 بیمه تکمیل درمان ١٤٠٣

1403/03/01

1403

14032459

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

11 عدم دریافت وجوه غیرقانونی از ناوگان خارجی در لطف آباد

1403/02/31

1403

14032425

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

12 کتاب مرجع حمل ونقل - لجستیک

1403/02/31

1403

14032424

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

13 اعلام تعداد افراد متقاضی بیمه تکمیل درمان

1403/02/31

1403

14032237

به مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی

14 انتصاب مدیریت جدید امور کارنه تیر و حمل ونقل بین الملل اتاق ایران

1403/02/31

1403

14032179

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

15 ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکتهای حمل ونقل بین المللی کالا در سامانه شحباز

1403/02/25

1403

14032115

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

16 تأسیس و فعالیت شرکتهای حمل ونقل بین المللی کال

1403/02/23

1403

14032002

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بی المللی عضو و غیر

18 برگزاری مجامع عمومی و فوق العاده (نوبت اول)

1403/02/22

1403

14031983

به مدیران محترم شرکتهای حمل ونقل بین المللی

19 نرخ کرایه حمل گاز مایع تا ١٥ خرداد ١٤٠٣

1403/02/19

1403

14031842

به مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی

20 صدور راهنامه برای ناوگان خارجی

1403/02/16

1403

14031653

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

21 تعیین نرخ کمیسیون CMR حمل کالای خطرناک و کد پیمان شرکت نفتی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

1403/01/2

1403

14031600

به مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین الملل

22 نرخ کرایه حمل گاز مایع از ١٤٠٣/٠٢/١٠ به مدت یک ماه

1403/12/02

1403

14031598

به مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی

23 اتاق بازگانی و صنایع فیلیپین - هشتاد و یکمین موسسه ضامن و صادرکننده :ارنه آ.ت.آ

1403/02/11

1403

14031517

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

24 فهرست داروهای ممنوعه در جمهوری آذربایجان

1403/02/15

1403

1403396

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو و غی

26 برگزاری نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ، فرودگاهها و خدمات لجستیک در عراق

1403/02/11

1403

14031212

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غ

27 اتاق بازرگانی عربستان سعودی – هشتادمین موسسه ضامن و صادرکننده کارنه آ.ت.آ

1403/02/10

1403

14031486

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

29 اعزام هیات تجاری و بازاریابی به تاجیکستان

1403/02/10

1403

14031484

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

30 اخذ کمیسیون CMR شرکتهای افغانی ولایت هرات و شرکتهای ایرانی طرف قرارداد

1403/02/08

1403

14031324

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

31 دعوت به نشست مورخ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

1403/02/05

1403

14031239

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

32 برگزاری نممایشگاه بین المللی حمل و نقل،فرودگاهها و خدمات لجستیک در عراق

1403/02/05

1403

14031212

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

33 نظر سنجی سال ۲۰۲۴ سازمان ایرو در خصوص رانندگان حرفه ای

1403/02/02

1403

14031071

به کلیه شرکتهای حمل ونقل بین المللی عضو وغیر

35 تعرفه خدمات فورواردری سال1403

1403/01/27

1403

1403813

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 پرداخت حق عضویت

1403/01/15

1403

1403379

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو انج