ردیف

عنوان

تاریخ

سال

شماره

نام بخش

عکس

ضمائم

چاپ

1 لیست کارت سوختهای تحویلی به ناوگان حمل و نقل جاده ای افغان

1402/08/22

1402

140211993

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

2 اخذ تن کیلومتر از محمولات بارگیری شده با بارنامه

1402/08/22

1402

140211971

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

3 هزینه رسمی تردد در خاک ترکمنستان

1402/08/21

1402

140211831

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو غیر

4 ثبت و به روزرسانی اطلاعات شرکت های حمل و نقل بین المللی کالا در سامانه شهباز

1402/08/17

1402

140211507

به کلیه شرکت های حمل ونقل بین المللی عضو و غی

5 ارائه اطلاعات کارکرد (کریری و فورواردری)

1402/08/16

1402

140211440

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

6 سامانه مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران(GS1)

1402/08/15

1402

140211330

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

7 هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل لجستیک و صنایع وابسته

1402/08/15

1402

140211313

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

8 عدم اعزام ناوگان سوختی به پایانه مرزی میرجاوه

1402/08/13

1402

14021135

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

9 نرخ کرایه حمل گاز LPG و حق توقف

1402/08/04

1402

140210590

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

10 تطبیق نام کاربری و کلمه عبور کنترل بارنامه و سامانه شحباز

1402/08/04

1402

140210554

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

11 نرخ کرایه حمل گاز LPGو حق توقف

1402/08/03

1402

140210502

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

13 ارسال شرایط و ضوابط واردات انواع ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری

1402/08/01

1402

140210291

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

14 ارسال درخواست شرکتها درخصوص جایگزین و اصلاح پلاک ناوگان افغان در مرز میلک

1402/07/30

1402

140210219

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

15 پلاک یدک و نیمه یدک

1402/07/19

1402

14029487

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

17 عدم تخلیه ناوگان حامل کالای سوختی

1402/07/18

1402

14029423

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

18 تشکیل کمیته های امور مالیاتی و ریلی

1402/07/17

1402

14029336

به مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی

19 عدم تخلیه ناوگان حمل سوخت در گمرک تفتان

1402/07/17

1402

14029377

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

20 نصب سامانه پایش ناوگان باری

1402/07/17

1402

14029375

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

21 دریافت بخشنامه های انجمن در اتوماسیون برید

1402/07/15

1402

14029238

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

22 حق توقف و حق پارکینگ واگن های دولتی و خصوصی در بخش حمل و نقل بین المللی

1402/07/12

1402

14029100

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

23 جدول ارسالی سازمان توسعه حاوی نقشه راه همکاریهای صنعتی و تجاری با فدراسیون روسیه

1402/07/10

1402

14029017

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

24 لغو نظام مجوز تردد در قلمرو بلاروس برای ناوگان جاده ای ایرانی

1402/07/09

1402

14028967

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

25 اعزام هیات اقتصادی،تجاری به کابل افغانستان

1402/07/06

1402

14028843

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

27 اتوماسیون اداری برید سامانه

1402/07/04

1402

14028651

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

28 خاتمه معافیت روادید برای شهروندان ایرانی در قلمرو نخجوان

1402/07/03

1402

14028616

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

29 گمرک سارپ-ترکیه

1402/07/03

1402

14028604

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

30 حمل سیمان از شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا

1402/06/29

1402

14028349

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

35 کارمزد کریری ناوگان افغانی تحت پوشش متردد از مرز دوغارون

1402/06/20

1402

14027851

به کلیه شرکت های حمل و نقل عضو غیر عضو

37 اعلام محدودیت های ترافیکی ویژه ایام دهه پایانی صفر 1402

1402/06/19

1402

14027791

به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غ

38 به روزرسانی محدوده کرایه حمل رو - رو دریای سیاه و دریای خزر از آخرین گزارش تراسیکا

1402/06/16

1402

14027640

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

39 توقف کشنده های ناوگان ترکیه ای در پایانه مرزی لطف آباد،سرخس و اینچه برون

1402/06/16

1402

14027655

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی

40 به روزرسانی محدوده کرایه حمل رو-رو دریای سیاه و دریای خزر از آخرین گزارش تراسیکا

1402/06/14

1402

14027607

به کلیه شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو و غی