تماس با ما

تاریخ : 1394/07/01

انجمن شرکتهای حمل و نقل بین الملل خراسان رضوی
مشهد - بزرگراه شهید کلانتری - خیابان انوری - نبش انوری ٣ - پلاک ٢٢٢
تلفن : 7-38795335 (51) 98+
فکس : 38795338 (51) 98+
ایمیل : info@itca-kh.com