اخبار انجمن

صورتجلسه سومین نشست دبیر خانه مشترک انجمن ها

تاریخ : 1402/03/03

سومین نشست دبیرخانه مشترک انجمن های شرکتهای حمل و نقل بین المللی سراسر کشور به میزبانی انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور در روزشنبه مورخ 30/02/1402 برگزار گردید.
این نشست با حضور هیئت مدیره های انجمن های شرکت ها ی حمل ونقل بین المللی سراسر کشور و مدیران عالی رتبه کشوری و استانی تشکیل و در دو مرحله برگزار گردید که مرحله اول مختص به طرح موضوعات داخلی انجمن ها بود از قبیل:
1-      اقدامات مربوط به ساماندهی ثبت نام و نوبت دهی ویزای شنگن برای رانندگان تحت پوشش شرکتهای حمل و نقل بین المللی و بررسی مشکلات مربوط به این موضوع 
2-    بررسی موضوع ماده 20 قانون حمل ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی و درخواست از انجمن های شرکت های حمل و نقل بین المللی سراسر کشور نسبت به ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص آئین نامه تدوین شده اجرایی روش های حمایتی مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین المللی
3-     هایی که برخلاف قوانین و آئین نامه مربوط تشکیل و تاسیس می گردند 
4-     پیگیری از بانک مرکزی نسبت به تخصیص ارز برای شرکتهای حمل و نقل بین المللی 
 5-  ایجاد رویه های متحد برای انجمن هانسبت به درخواست آنها جهت پیگیری موضوعات و مشکلات و موانع ایجاد شده ، از ادارات و ارگانهای ذیربط 
6-  بررسی نحوه رسیدگی اختلافات بوجود آمده فیمابین صاحبان کالا، رانندگان و شرکتها که در انجمن های متفاوت مطرح میگردند.
7-  در مرحله دوم این نشست ، مدیران دولتی به جمع هیئت مدیران انجمنهای شرکتهای حمل و نقل بین المللی سراسر کشور ملحق گردیدند.
 مدیران دولتی دعوت شده به این نشست :
- جناب مهندس جواد هدایتی – مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 
- جناب مهندس محمدی فاز – معاونت محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی 
-جناب دکتر راستی –مدیر کل محترم دفتر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران
- سرکار خانم اورنگی – ناظر محترم گمرکات استان آذربایجانشرقی 
- جناب مهندس زاهد- معاونت محترم ستاد نظارت بر گمرکات استان آذربایجانشرقی 
- جناب دکتر علیزاده- مدیر کل محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجانشرقی
- جناب دکتر تیمورزاده – معاونت محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجانشرقی
-جناب مهندس عباسقلی زاده – ریاست محترم اداره ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجانشرقی

در این قسمت از نشست از طرف انجمن های شرکتهای حمل و نقل بین المللی سراسر کشور مشکلات و موانع و پیشنهادات در حوزه حمل و نقل بین المللی در ارتباط با گمرک و سازمان راهداری ارائه و طرح گردیداز جمله:
  در خواست پیگیری مسئولین نسبت به حل مشکل اخذ ویزا و محدودیت های ایجاد شده 
  درخواست پیگیری مسئولین نسبت به برطرف شدن کمبود مجوز های تردد(دوزولا)بعضی از کشورها و اتمام و عدم وجود مجوز تردد برخی از کشورها با توجه به اینکه در شرایطی هستیم که نیمی از سال میلادی جاری باقیست و مشکلات و محدودیتهایی که در آینده بوجود خواهد آمد.
  درخواست انجمن ها نسبت به حضور نمایندگان هر انجمن در کمیسیون ماده 10 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور جهت دفاع از اعضای خود .
  ارائه گزارش در خصوص اقدامات غیر قانونی انجمن شرکتهای حمل و نقل داخلی و انجمن رانندگان در استان هرمزگان و ایجاد محدودیت های غیر قانونی و خارج از صلاحیت خود برای شرکتهای حمل و نقل بین المللی فعال و درخواست پیگیری و اقدام عاجل از مسئولین ذیربط.
 در خواست پیگیری موضوع برخورد سلیقه ای بعضی از گمرکات کشور برخلاف قوانین گمرکی و دستور العمل های صادر شده از طرف گمرک ایران .
با پیشنهاد ارائه شده از سوی سازمان راهداری و گمرک ایران مقرر گردید کار گروهی با حضور افراد آگاه و نمایندگان سازمان راهداری و گمرک ایران و انجمن های هر منطقه تشکیل و با اعزام این کار گروه به گمرکات منطقه ، موضوعات مطرح شده رصد و اقدامات لازم معمول گردد.
  ارائه نقطه نظرات انجمن ها در خصوص اقدامات غیر متعارف کانون جهانگردی و اتو مبیلرانی جمهوری اسلامی ایران و افزایش بی رویه نرخ تعرفه های خدمات در چند نوبت در طول یکسال .
  طرح مشکلات و موانع و بلاتکلیفی واردات کامیونهای سه سال ساخت و درخواست پیگیری موضوع از مسئولین زیربط.
  درخواست پیگیری موضوع صدور بیمه سبز ، با توجه به محدودیت هایی که از سوی اتحادیه اروپا برای جلوگیری از صدور آن ایجاد شده است .
  درخواست تسهیل و روانسازی صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق سامانه و برقراری این سامانه در ادارات کل راهداری هر استان برای جلوگیری از اطاله مسیر مراحل تمدید پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی.
ارائه مشکلات مالیاتی بدلیل ارسال گزارشات سامانه ای و اطلاعاتی از طرف گمرک ایران به ادارات مالیاتی نسبت به کانتینر های حامل محمولات صادراتی و ورود موقت کانتینر های خالی و ورود موقت کامیونهای خارجی که این اقدام موجب گردیده که ادارات مالیاتی به همین دلیل مالیات های سنگین را متحمل و متوجه شرکتهای حمل ونقل بین المللی و همچنین شرکتهای نمایندگی کشتیرانی نماید و درخواست پیگیری از مسئولین محترم گمرکی جهت جلوگیری از تبعات آتی این موضوع.
  ارائه نقطه نظرات و مشکلات از طرف انجمن ها نسبت به سامانه جامع حمل ونقل و اخذ کدهای رهگیری و SO و دیگر موضوعات و نواقص این سامانه به مسئولین ذیربط که با عنایت به توضیحات تکمیلی مسئولین محترم ، با اقدامات بعمل آمده بزودی این نواقص حل و تعیین و تکلیف خواهد گردید.
  طرح موضوع  رأی صادر شده از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام نرخ تعرفه های حق توقف ناوگان جاده ای از سوی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران و درخواست اقدام عاجل جهت جلوگیری از تبعاتی که امکان دارد متوجه شرکتهای حمل و نقل بین المللی گردد.
پس از طرح تمام موضوعات از سوی انجمن های شرکتهای حمل ونقل بین المللی سراسر کشور ، جناب مهندس هدایتی (مدیر کل محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی ) ، جناب مهندس محمدی فاز (معاونت محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللی) و همچنین جناب دکتر راستی (مدیر کل محترذم دفتر ترانزیت گمرک ایران ، هر یک در حوزه تخصصی خود پاسخگو موارد مطروحه در این جلسه بودند و رهنمودهای خود را بیان وموافقت و مساعدت خودشان را در خصوص برخی موارداعلام نمودند همچنین مقرر گردید جهت پیگیری موارد دیگر ، در اسرع وقت موضوعات در کمیته راهبری سازمان راهداری مطرح و بررسی و رسیدگی گردد.
در خاتمه نشست ، تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور در خصوص طرح تضمین تعهدات تحویل گیرندگان کانتینر به مالکان امضا گردید.