اخبار انجمن

شروع به فعالیت دبیر خانه مشترک انجمن ها کلید خورد

تاریخ : 1401/12/08

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 7 اسفند ماه 1401 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن، 6 اسفند ماه سومین نشست مشترک انجمن های حمل ونقل بین المللی به میزبانی انجمن حمل ونقل بین المللی ایران و با حضور مسئولین گمرکی از جمله معاونت حقوقی گمرک،مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک و نماینده اداره کار برگزار گردید. در ابتدای جلسه هیئت مدیره، احمد زمانیان ضمن قدردانی ازبرگزاری دومین جلسه و فعال شدن دبیر خانه مشترک این اقدام را گام مهم انجمن ها برای بیان مشکلات و رفع آن ها دانست. همچنین با توجه به حضور نمایندگان گمرک و بیان مشکلات از سوی نمایندگان انجمن ها با توجه به اینکه مقرر گردید تمامی صحبتها صورت جلسه گردد ابراز امیدواری کرد با نظر مثبت معاونت حقوقی گمرک مسائل بزودی مرتفع خواهد گردید.
در ادامه با توجه به نشست مشترک با سرکنسول پاکستان در خصوص موضوعات مرتبط با حمل ونقل بین المللی با توجه تعامل مثبت سرکنسول پاکستان با انجمن حمل ونقل بین المللی مقرر گردید ارتباط جهت حل و فصل مسائل مربوط به رویه اخذ ویزا ادامه پیدا کند همچنین مسائل و توافقات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
همچنین در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر اجرای ماده 20 قانون حمل ونقل و عبور کالای خارجی، نظرات و پیشنهادات این انجمن قرائت گردید و مقرر گردید پیشنهادات مربوط به تامین ارز و ارائه تسهیلات به شرکت ها جهت نوسازی ناوگان و تهیه ناوگان و ...تهیه و ارسال گردد.
در پایان مسائل مربوط به امور جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.