اخبار انجمن

خبر های خوب مالیاتی در راه است

تاریخ : 1401/12/01

چهلمین جلسه هیئت مدیره در سال 1401 شب گذشته به تاریخ 30 بهمن ماه  با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن، پیرو جلسه مشترک با مدیر کل اقتصاد دارائی استان خراسان و بیان نقطه نظرات و پیشنهادات در خصوص مالیات و برارزش افزوده،تواقفات مثمر ثمری جهت حل مسئله مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت که در روز های آتی به کلیه شرکت ها اعلام خواهد شد .
در ابتدای جلسه شیوه نامه ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه حمل ونقل بین المللی و نوع تضمین در رویه عبور کالا که در حال حاضر در گمرک جمهوری اسلامی در حال بررسی است قرائت و مقرر گردید طی روز های آتی با بررسی دقیق نقطه نظرات انجمن اعلام گردد .
در ادامه نامه ارسالی از استانداری استان خراسان رضوی با موضوع سفر هیاتی از مسئولین صنعت و تجارت افغانستان به ریاست آقای نور الدین عزیزی به استان خراسان رضوی و بازدیدهای پیش بینی شده و درخواست به آمادگی لازم انجمن جهت حضور در جلسات، قرائت و مقرر گردید محور های مدنظر جهت طرح در جلسات جمع بندی و به استانداری اعلام گردد.
همچنین در ادامه با توجه به برگزاری دومین نشست مشترک انجمن های هشت گانه در تاریخ شنبه شش اسفند ماه به میزبانی انجمن ایران مقرر گردید دو تن از هیئت مدیره در این جلسه شرکت نمایند. 
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.