دوشنبه ، 17 بهمن 1401

اخبار انجمن

انجمن سه شنبه عازم سرخس است

تاریخ : 1401/11/03

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ دوم بهمن ماه 1401 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، پیرو صورت جلسه مربوط به نشست مشترک انجمن با برادران، رئیس اداره ترانزیت ،سه شنبه، چهارم بهمن ماه هیئت مدیره به همراه رئیس اداره ترانزیت به منظور بازدید میدانی و بررسی مسائل و مشکلات از نزدیک، عازم سرخس میشوند .
در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در خصوص سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی بیشکک با توجه به مذاکرات بین مقامات به منظور  بررسی درخواست طرف قرقیز قرائت و انجمن خراسان موافقت خود را نسبت به اجرائی شدن این پیشنهاد بجهت بهره وری لجستیکی اعلام نمود.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.