اخبار انجمن

حضور نماینده انجمن درنشست 223 شورای عالی هماهنگی ترابری

تاریخ : 1401/06/07

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 6 شهریور ماه 1401 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، نماینده انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی به منظور شرکت در نشست 223 شورای عالی هماهنگی ترابری که در روز سه شنبه 8 شهریور ماه 1401 به ریاست وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار میگردد عازم تهران خواهد شد.
در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری حمل ونقل جاده ای با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم  که در هیئت دولت در حال بررسی است قرائت و مقرر گردید انجمن خراسان با تشکیل کارگروهی در اسرع وقت موضوع را بررسی ونظرات پیشنهادی ارسال کند.
همچنین در ادامه نامه ارسالی از دادگستری کل استان خراسان رضوی مبنی بر برگزار ی جلسه ای جهت بررسی مشکلات حوزه ترانزیت در داخل استان قرائت و مقرر گردید نماینده انجمن خراسان جهت بیان مشکلت ترانزیتی در این جلسه حاضر شود.امید است با پیگیری این نهاد مذکور عمده مشکلات ترانزیت حل گردد.
در پایان انجمن میزبان رئیس انبار های عمومی استان جهت تعامل و همکاری بیشتر به منظور خدمات مطلوب به شرکت ها بود 
همچنین مسائل جاری و بیمه ای انجمن مورد بحث و تبدل نظر قرار گرفت.