اخبار انجمن

مشکلات مربوط به مبادلات مرزی و ترانزیت در الویت قرار گرفت

تاریخ : 1401/05/31

نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 30 مرداد ماه 1401 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی، طبق نامه ارسالی از استانداری استان خراسان رضوی مبنی بر برگزاری پنجمین کمیته مشترک اقتصادی استان خراسان رضوی با ولایت هرات در هرات افغانستان برگزار میگردد مقرر گردد احدی از اعضای هیئت مدیره در این کمیته حاضر شود.
برخی محور های پیشنهادی که مقرر شده در این کمیته بررسی شود  بدین شرح میباشد:
1-    بررسی آخرین وضعیت مبادلات تجاری مرزی و رفع موانع و مشکلات موجود اعم از :
ساعات کاری دستگاه های مستقر در مرز-عوارض و هزینه های دریافتی از کامیون های حامل بار
2-    بررسی امکان کاهش هزینه های ترانزیت و بررسی و ارائه راهکار های رفع مشکلات رفاهی رانندگان دو طرف ، سیستم حمل ونقل مسافری و...
3-    توسعه امکانات سخت افزاری ازجمله اسکن در سمت ایران و باکسول در سمت افغانستان و...
4-    توسعه جاده احداثی در نقطه صفر مرزی تاعمق 150 متری داخل خاک افغانستان 
5-    مذاکره پیرامون احداث خط لوله مرزی انتقال سوخت 
6-    ......

در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.