اخبار انجمن

رویکرد مثبت گمرک به ترانزیت

تاریخ : 1401/03/30

یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خرسان رضوی روز گذشته به تاریخ 29 خرداد ماه 1401 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن، احمدزمانیان در ابتدای جلسه گزارش کاملی از جلسه مشترک با معاونت حقوقی و ترانزیت گمرک سرکار خانم زبیدی و رویکرد مثبت گمرک نسبت حل مشکلات ترانزیت ارائه نمود: براین اساس گمرک اعلام کرد در زمان اعلام قاچاق شرکت حمل ونقل بین المللی وارد بند 1 و 2 نشود ولی فرصت دارد طی مدت یک ماه حقوق ورودی گمرک پرداخت شود و تا زمان رای قطعی دادگاه جلوی فعالیت شرکت گرفته نشود. 
رئیس هیئت مدیره انجمن نیز افزود: همچنین با توجه به مشکلاتی که در مرز میلک وجود دارد که علی رغم پیگیری های متعدد همچنان حل نشده است در جلسه با معاونت حقوقی گمرک  مصوب گردید ارسال کلیه کالاها به مقصد ماهیرود آزاد شود. و همچنین جلسه ای با حضور گمرک در مرز میلک و بخش خصوصی تشکیل گردد تا مشکلات از نزدیک بررسی شود. در این جلسه همچنین مدیر کل اداره کل نظارت بر ترانزیت با ترانشیپمنت در بندر عباس موافقت کرده وهمچنین مقرر شده ارزیابی فقط به صورت موردی بعد از اسکن انجام شود. و مهم ترین خبر این جلسه خارج شدن موضوع ترانزیت از تبصره سه گانه بند (ز )ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر گردید د ررابطه با این موضوع به ماده 54 و 55 قانون امور گمرکی رجوع شود .
در ادامه نامه ارسالی از کمیته مشترک جاده ای و ترانزیت انجمن قرائت و مصوبات این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر گردید دراسرع وقت جلسه ای مشترک با انجمن ترانسپورتی هرات وهمچنین با انجمن  نیمروز تشکیل گردد.
همچنین در ادامه صورت جلسه کمیته سوخت نیز قرائت و مقرر گردید به شرکت ها بخشنامه شود.
درادامه جلسه صورت جلسه کمیته روان سازی ترانزیت  و کمیته راهبری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که در وزارت راه و شهر سازی برگزار گردید نیز قرائت شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در ادامه مسائل جاری انجمن نیز بررسی شد.