چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1400/12/09 - تعداد نمایش (82)


چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 8 اسفند ماه 1400 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی طبق برنامه ریزی انجام شده د راین جلسه اعضای هیئت مدیره میزبان حضور هیئت رئیسه کمیته های انجمن بودند .پس از تشکیل هر پنج کمیته انجمن طبق اساسنامه حال نوبت به هم اندیشی و تدوین مسیر را کمیته جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف انجمن بود لذا دراین جلسه احمد زمانیان یزدی پس از تشکر از اعضای محترم به جهت مشارکت و همکاری در این امر خطیر،از کمیته ها به عنوان بازوان مشورتی هیئت مدیره نام برد و اظهار کرد: نظرات کارشناسی کمیته ها تدوین گر نقشه راه هیئت مدیره است. زمانیان ازکلیه هیئت رئیسه کمیته ها خواست در وهله اول تعداد اعضای هر کمیته و تقویم جلسات برای سال 1401 تعیین گردد.
همچنین لازم است تدوین آئین نامه کمیته ها در دو بخش عمومی و اختصاصی که از موارد مهم و الزامی برای عملکرد صحیح هر کمیته است در دستور جلسه هر کمیته قرار بگیرد.
درادامه پس ازبحث و تبادل نظر مقرر گردید در هرشماره نشریه ترابرد عملکرد یکی از کمیته ها مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پس و تبادل نظر مقرر گردید دستور جلسات و پیشنهادات هر کمیته جهت ارائه به هیئت مدیره نیز منتشر گردد. لازم به ذکر است برای عدم انجام موازی کاری کمیته ها مقرر شد کلیه دستورات جلسه هر کمیته به هیئت مدیره اعلام و سپس در کمیته مربوطه بررسی شود .
در پایان به منظور مشارکت و هم اندیشی مقرر گردید جلسه مشترک با هیئت رئیسه کمیته ها هر دو ماه برگزار شود.