پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1400/11/25 - تعداد نمایش (155)


چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ24 بهمن ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و احدی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی، با توجه به اینکه تعداد متقاضیان آزمون تاسیس شرکت در بندرعباس بیش از ده نفر است، با تصمیم هیئت مدیره، دو تن از هیئت مدیره اوایل هفته آینده بندر عباس میروند .
درادامه صورت جلسه ارسالی از طرف کمیته های ترانزیت و حمل و نقل بین المللی قرائت و مقرر شد موارد مطرح شده انجام و مورد بررسی قرار گیرد .
همچنین مقررگردید جلسه ای مشترک با هیئت رئیسه کمیته های انجمن جهت بحث و تبادل نظر در آینده ی نزدیک برگزارشود .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .