اخبار انجمن

برگزاری دوره باز آموزی مصوب شد

تاریخ : 1400/10/27

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 26 دی ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، ثبت نام در بیست و ششمین آزمون تاسیس شرکت ها از تاریخ 7 بهمن ماه 1400 آغاز و در 7 اسفند ماه خاتمه می یابد .همچنین نظر به اهمیت آزمون تاسیس شرکت ها، انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان در صدد برگزاری دوره بازآموزی جهت آمادگی آزمون تاسیس شرکت ها بوده و طی روز های آینده مشخصات دوره به طور رسمی اعلام خواهد شد.
درادامه نامه ارسالی از دفتر نمایندگی وزارت خارجه استان خراسان رضوی در خصوص روادید برای رانندگان ایرانی توسط کنسولگری پاکستان در مشهد قرائت و پس از پیگیری های انجمن مقرر شد تمامی اسامی شرکتهای متقاضی جهت صدور روادید به کنسولگری پاکستان ارسال شود و پس از بررسی توسط کنسولگری صادر گردد.
همچنین در ادامه احمد زمانیان گزارش کاملی از حضور در کمیته راهبردی سازمان راهداری ارائه نمود که از این موارد میتوان به دستور ساماندهی نماینده های شرکت های حمل ونقل بین المللی که این وظیفه برعهده انجمن خراسان و ایران محول گردید است . همچنین زمانیان گزارش داد: پس از اعتراض انجمن ها به تعدد سامانه ها و ایجاد اختلال در عملکرد شرکت ها، پیشنهاد اجرائی شدن سامانه حمل ونقل هوشمند به سال 1401 موکول گردید.
در ادامه هیئت مدیره در خصوص مشکلات پایانه مرزی میلک و راهکار حل و فصل آن به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .