چهارشنبه ، 19 مرداد 1401

1400/09/08 - تعداد نمایش (193)


سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خر اسان رضوی شب گذشته به تاریخ 7 آذر ماه 1400 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، علی رغم اعتراض های مکرر انجمن نسبت به اینکه صدور بارنامه داخلی جهت حمل محمولات ترانزیتی در هنگام خروج از مرز ،زمانیکه نیاز به درج حمل کننده دوم در سی ام آر ( انجام عملیات ترانشیپمنت، مطابق با ماده 34 کنوانسیون سی ام آر) است، حمل ترانزیت محسوب شده و نیاز به بارنامه داخلی نمیباشد. سازمان راهداری طبق رویه گذشته بدون توجه به نظر بخش خصوصی نامه مربوط به صدور بارنامه داخلی برای محمولات ترانزیتی را ارسال نموده است .
در ادامه با توجه به اینکه در جلسه با آقای مهندس آدم نژاد معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهر سازی این مسئله از سوی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح گردید و مقرر شده بود طی جلساتی به موضوع رسیدگی شود .متاسفانه سازمان بدون توجه به درخواست انجمن خراسان مبنی بر اصلاح این رویه غیر قانونی مجدد به صدور بارنامه داخلی تاکید نموده است .
همچنین درادامه نامه ارسالی از مجتمع انبارهای عمومی استان خراسان رضوی مبنی بر صدور قبض انبارو دریافت هزینه انبار داری از کلیه ناوگان حمل ونقل کالا و مسافر،وارده و متوقف در گمرک دوغارون از اول آذر ماه قرائت و با توجه به این که در حال حاضر دریافت این هزینه باعث افزایش هزینه های حمل ونقل میگردد مقرر شد مراتب اعتراض انجمن به ناظر گمرکات استان خراسان ارسال ودر خواست جلسه ای جهت حل وفصل این مشکل بیان گردد.
در ادامه نامه ارسالی از بیمه پاسارگاد مربوط به دعوت از کلیه شرکت های استان خراسان رضوی برای حضور در سمینار آموزشی یک روزه در تاریخ 22 آذرماه در محل هتل پردیسان قرائت و مقرر شد به کلیه شرکت ها بخشنامه شود.
در ادامه مصوبات مربوط به بیستمین جلسه هماهنگی مرز دوغارون نیز قرائت شد .
در پایان با توجه به نام نویسی اعضا در کمیته های انجمن حمل و نقل بین المللی مقرر شد از هفته ی آینده کمیته های مصوب انجمن تشکیل گردد.