يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1400/09/02 - تعداد نمایش (194)


سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی به تاریخ 30 آبان ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، برطبق صورت جلسه کمیته ترانزیت استانداری ضمن تاکید بر لزوم انجام نوبت دهی الکترو نیکی جهت ورود به مرز دوغارون و تائید طرح انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی مقرر گردید با تشکیل جلسه در شهرستان تایباد، فضا و مکان مناسب جهت استقرار دستگاههای مورد نیاز مشخص گردد و ظرف مدت یه هفته حداکثر تا تاریخ 3 آذر ماه نسبت به اجرای آن اقدام گردد. در ضمن انجمن موظف است هر شش ماه گزارش کاملی از عملکرد این سامانه ارائه دهد .
در ابتدای جلسه الباقی مصوبات کمیته ترانزیت استانداری مربوط به همکاری لازم جهت صدور سی ام آر معتبر توسط شرکت های حمل ونقل فعال در بازراچه مرزی دوغارون قرائت و طبق صورت جلسه مقرر شد این مصوبه با همکاری دفتر هماهنگیهای بازارچه های مرزی استان و انجمن انجام شود .
در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری حمل ونقل جاده ای مبنی بر برگزاری جلسات آموزشی و اطلاع رسانی به رانندگان و هشدار جدی برای جلوگیری از تخلفات مربوط به قاچاق مواد مخدر قرائت و مقرر شد با هماهنگی مرکز پیشگیری از قاچاق مواد مخدر استان انجمن نسبت به برگزاری این جلسات اقدام لازم انجام دهد .
در پایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.