سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/07/26 - تعداد نمایش (195)


بیست و نهمین مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل
بین المللی استان خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن؛ مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی، برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 با حضور193 عضو از مجموع 198 عضو برگزارشد.
دراین جلسه آقایان محمود شایسته از زهره شب، دین محمد فیض محمدی از ستاره یاران زمین، قاسمعلی ضرابی از سبز آرنگ مهر،مجید صباغی از خاور زمین ،فاضلی ازجواهرنگارطوس به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب و مدیریت جلسه را بر عهده داشتند.
در آغاز این مراسم پس از تلاوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران، احمد زمانیان یزدی رئیس هیئت مدیره گزارش عملکرد هیئت مدیره را قرائت کرد.
در ادامه، گزارش بازرسین قرائت و توضیحات لازم توسط عطامراد سالاری نیا به عنوان بازرس انجمن ارائه گردید. همچنین حمید رضا دشتی خزانه دار انجمن و عضو هیئت مدیره پیش بینی بودجه را قرائت و توضیحات را مطرح کرد.
در پایان این مجمع، صورت‌های مالی انجمن سال مالی منتهی به 30/12/1399انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی به تصویب رسید.
در ادامه ،با توجه به دستور جلسه هفتم مجمع مبنی بر تعیین حق عضویت اعضاء با موافقت حداکثر حاضرین پرداخت حق عضویت ماهیانه به مبلغ 000/000/2 ریال به تصویب رسید.
درپایان با حضور حدود 98 درصد اعضای محترم مراسم رای گیری با حضور نماینده اداره کار صورت گرفت و اعضای هیئت مدیره برای سه سال آینده و بازرسین برای یک سال مشخص شدند. بر اساس این رای گیری برای سمت هیئت مدیره آقایان احمد زمانیان یزدی، محمود امتی، ابراهیم عطایی، حمید رضا دشتی و سید قاسم حسینی انتخاب شدند و آقای جواد رخشانی و خانم آذر دهستانی به عنوان بازرسین انجمن انتخاب شدند.