چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1400/06/15 - تعداد نمایش (154)

بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ با حضورحداکثر اعضای هیئت مدیره و بازرسین برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی،امروز صبح طبق قرار با گمرک جلسه آنلاین با گمرک ایران دفتر نظارت بر ترانزیت برگزار شد وتعدادی از مدیران شرکت ها به بیان مشکلات ایجاد شده که از سالهای گذشته تا به اکنون ادامه دارد پرداختند در ادامه مقرر شد ‌کلیه مشکلات طبق برنامه با بررسی گمرک خراسان و اعلامنظر به گمرک ایران مرتفع گردد .
در ادامه جلسه، نامه مربوط به صورت جلسه کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری مربوط به کمیسیون ماده ۱۰ قرائت و همچنین نامه اعتراض انجمن نسبت به تفسیر های نادرست ارسال شد و مقرر گردید در جلسات بعدی به طور تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد.

در ادامه مسائل مربوط امور ترانزیت و تعامل با سازمان های دولتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.