سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1400/06/01 - تعداد نمایش (184)

بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی پس از یک جلسه تعطیلی بدلیل شیوع کرونا، به تاریخ دیروز 31 مرداد ماه 1400 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن،با توجه به مسائل کنونی افغانستان پیشگیری قبل از وقوع هر اتفاقی لازم و ضروری است بر این اساس انجمن خراسان طی نامه ای از انجمن کشتیرانی در خواست نمود نسبت به مساعدت نمایندگی های کشتیرانی در وصول دموراژ برگشت کانتینر از افغانستان به دلیل تحولات ایجاد شده اقدام نماید، تا در آینده نزدیک موجب کم شدن بار ترانزیت به ایران نشود.
در ادامه صورت جلسه مربوط به نشست مشترک در گمرکات استان خراسان رضوی ارسال گردید و مقرر شد موضوع نوبت دهی در دوغارون که طبق مصوبات مقرر شده بود توسط انجمن خراسان انجام شود ولی متاسفانه در حال حاضر توسط مجریان دیگر در حال اجرا است مجددا در دستور کار قار گرفته و بررسی شود.
در پایان اعضای هیئت مدیره نسبت به معطلی رانندگان ایرانی در پشت مرز های ایران برای ورود به خاک کشورمان اعتراض کردند و پیشنهاد شد با توجه به این که رانندگان افغانی مدتی برای انجام تست کرونا معطل می شوند دولاین برای ورود مشخص گردد .
همچنین در این جلسه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .