اخبار انجمن

بزودی انجمن مرجع رسمی داوری خواهد شد

تاریخ : 1400/04/07

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 6 تیر ماه 1400 با حضور حداکثر اعضای هیئت مدیره در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی، نظر به پیگیری های انجام شده از سوی کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی و انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی ،در آینده ای نزدیک دادگستری استان خراسان رضوی مرجع رسمی داوری و حل اختلاف درحوزه حمل ونقل بین المللی را به انجمن حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی واگذار خواهد کرد. در این خصوص سید قاسم حسینی گزارشی کامل از جلسه برگزار شده با دادگستری استان ارائه نمود.
در ابتدای جلسه درخصوص زمان برگزار مجمع عمومی عادی انجمن با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و طبق شرایطی که از سوی اداره کار مشخص گردید بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد آخرین اطلاعات مربوط به تشکیل مجمع عمومی عادی و ثبت نام کاندیده ها به منظور انتخابات هیئت مدیره و بازرس به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین درادامه، انجمن میزبان حضور دو تن از شرکت های فعال در مسیر ترانزیتی ترکمنستان بود که متاسفانه از چندی پیش بعد از اینکه حمل کالای ترانزیتی به سمت آسیای میانه و ترکمنستان از ساز و کار متفاوتی برخوردار شد دچار مشکلاتی گردیده اند که در ادامه مقرر شد موارد مطرح شده از سوی مدیران محترم شرکت ها در جلسه ای مشترک با ناظر گمرکات استان مطرح و تعیین تکلیف شود.
درپایان مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.