يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1400/01/16 - تعداد نمایش (250)


نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 15 فروردین ماه 1400 با حضور تمام اعضا و یکی از بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن عزم جدی مسئولین دولتی و بخش خصوصی برای برآورد دقیق خسارت وارده به شرکت های حمل ونقل بین المللی و صاحبان کالا از دستور کارهای جلسه برگزار شده در استانداری با حضور معاونت امنیتی انتظامی استانداری ،ونماینده وزارت خارجه و نمایندگان شرکت های بیمه بود. همچنین در این جلسه احمد زمانیان و حمید رضا دشتی به عنوان نمایندگان انجمن خراسان رضوی حضور داشته و با بیان موارد فنی و بیمه ای در رابطه با اهمیت مشخص شدن مقصر اصلی حادثه، عنوان نمودند: متاسفانه این حادثه باعث ایجاد چالش بین صاحبان کالا و شرکت های حمل ونقل بین المللی گردیده است بنابراین لازم و ضروری است هرچه سریع تر میزان دقیق خسارت وارده مشخص و پرداخت گردد.
د رابتدای جلسه بخشنامه صادر شده توسط انجمن ایران در خصوص دستورالعمل حق توقف کامیون ها، که هر ساله در ابتدای سال بخشنامه می شود قرائت مقرر گردید بخشنامه جهت اطلاع اعضا ارسال ولی موارد مربوط به اصلاح توسط انجمن خراسان تهیه و به منظور اصلاح بخشنامه مذکوردر اسرع وقت ارسال گردد.
در ادامه موارد جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .