اخبار انجمن

ایران در خواست جبران خسارت کرد

تاریخ : 1399/12/18

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹ با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، بر اساس یاد داشت ارسالی از طرف سرکنسولگری کشورمان در هرات به طرف افغانی در رابطه با لیست جدید خسارات وارده به ناوگان ایرانی در حادثه گمرک اسلام قلعه، تعداد ناوگان حادثه دیده کشورمان ۳۴ عدد دستگاه کامیون ترانزیتی مشخص گردیده و در ادامه کنسولگری ایران در هرات خواستار جبران خسارت وارده به ناوگان آسیب دیده ایرانی توسط طرف افغانی شد.
در ادامه مسائل مربوط به پایان سال، توسط هیئت مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت.