يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1399/11/20 - تعداد نمایش (242)


چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 19 بهمن ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن، در برهه ای از تاریخ قرار داریم که مسیر های ایران با برنامه ریزی کشور های همسایه در حال دور زدن است نا امنی درترانزیت باعث حذف ایران از معادلات منطقه خواهد شد و بی توجهی دولت به این مسئله با سنگ اندازی عده ای از افراد سود جو و برداشت اشتباه از قوانین صدمات جبران ناپذیری به ترانزیت این صنعت ارز آور در کشور خواهد زد متاسفانه عدم تعامل سازنده بین مسئولین گمرکی و بخش خصوصی انجمن به عنوان نماینده صنف حمل ونقل بین المللی در شرق کشور باعث نا امنی در ترانزیت شده در زمانی که دولت محترم به دنبال اقدام اساسی به منظور جلوگیری از مغفول ماندن صنعت ترانزیت است این عدم ناهماهنگی و بی اعتمادی باعث دلسردی بخش حمل ونقل بین المللی شده است .انجمن خراسان با بیش از سی سال سابقه فعالیت صادقانه سالهاست به دنبال شناخت ترانزیت برای تمام دست اندر کاران در کشور است .
همچنین در ابتدای جلسه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری مبنی برای اعلام قوانین تردد در کشور های همسایه برای کامیون های ترانزیتی قرائت و مقرر گردید پیشنهاد شود با توجه به اینکه وزارت خارجه مسئول دریافت قوانین می باشد درخواست مذکور توسط آن دفتر از وزارت مطبوع مطرح گردد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .