يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1399/09/24 - تعداد نمایش (290)


عضو هیأت مدیره انجمن عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با اشاره به مشکلات منطقه ویژه دوغارون گفت: متاسفانه آنچه در دوغارون اتفاق افتاد، بیشتر ایجاد فرصت برای افرادی خاص و بصورت انحصاری بود. بدیهی است تفاوت در پرداخت عوارض ورودی کامیون های افغان به منطقه، انگیزه ورود تجار به منطقه را افزایش داده است، ولی عواید ناشی از آن، همواره در انحصار افرادی خاص قرار گرفته است.

حمیدرضا دشتی افزود: به عنوان مثال تعداد محدودی (3 یا 4) از شرکت ها که به صورت عمده منصوب به مدیران منطقه هستند و بیش از 1500 دستگاه کامیون ناوگان افغانستانی را در اختیار داشتند؛ در حالی که اکثر شرکت های فعال زیر100 دستگاه را درخدمت داشتند. عدم رعایت نوبت دهی و نوبت فروشی، رعایت نکردن اوزان استاندارد،عدم الزام به اخذ کد رهگیری محمولات، عدم نظارت و کنترل برراهنامه های صادره و موارد دیگر را می توان از دیگر معایب، وجود دو درب خروجی از یک مرز قلمداد نمود و شاید انحصار گری و انحصار طلبی و عدم وجود شرایط رقابتی سالم را از بزرگترین مشکلات این اوضاع و احوال بیان نمود.
وی ادامه داد: بند ب و ج ماده 45 از مجموعه قوانین و مقررات اجرایی فصل نهم اصل 44 قانون اساسی درخصوص تسهیل رقابت و منع انحصار، هرگونه اخلال در رقابت را ممنوع و خلاف قانون اعلام کرده است؛ ماده 43 همین مجموعه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش هاي عمومی، دولتی، تعاونی و حتی خصوصی را نیز مشمول و ملزم به رعایت این مواد می داند.
دشتی در پاسخ به رونق مجدد مرز دوغارون با بسته شدن درب منطقه ویژه گفت: با بسته شدن درب منطقه ویژه، قاعدتاً نباید تغییر بسزایی در فعالیت باراندازی و خدمات لجستیک منطقه صورت بگیرد چرا که انجام فعالیتهای لجستیکی در مناطق ویژه ارتباطی به امکانات خروج از مرز نداشته و مصداق بارز آن مناطق ویژه اقتصادی هستند که در مرزها ایجاد نشده اند اما قادر هستند رسالت خویش را به درستی انجام دهند، در این خصوص می توان به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اشاره نمود.
عضو هیأت مدیره انجمن عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی از مزایای طرح بسته شدن خروجی منطقه ویژه دوغارون گفت : شاید در کوتاه مدت، بسته شدن یک درب سبب کندی رفت و آمد شود،اما قطعاً با اراده موجود، موانع یکی پس از دیگری مرتفع خواهد گشت و منافع کنترل امور، رقابت سالم و بهره مندی یکسان تمامی احاد از امکانات و تسهیلات ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی دوغارون، تراز مثبت این تصمیم گیری خردمندانه را درپی خواهد داشت.