پنج شنبه ، 27 مرداد 1401

1399/09/17 - تعداد نمایش (316)


سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 16 آذر ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار گردید.
به گزارش روابط عموی، اصلاح ساختار های نادرست در مرز دوغارون زمان بر است ولی بی شک در آینده ای نزدیک با همکاری ارگان های دولتی و ایجاد مدیریت واحد مرزی شاهد ساماندهی پایانه مرزی دوغارون خواهیم بود.
در ابتدای جلسه نامه ارسالی از کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی ایران در خصوص یافتن مسیر های جدید و همچنین در خصوص رو-رو ایجاد شده در مسیر بندر آکتائو و آستارخان قرائت و مقرر شد نماینده انجمن در این جلسه شرکت نماید .
همچنین درادامه جلسه مسائل مربوط به پایانه مرزی دوغارون جهت بهبود شرایط و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز که تمام این موارد ملزم به راه اندازی مدیریت واحد مرزی می باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انجمن خراسان آمادگی خود جهت هر گونه همکاری برای روانسازی ترانزیت در مرز دوغارون به نمایندگی از حدود 200 عضو اعلام نمود .