اخبار انجمن

بهره برداری از بخشنامه های خاک خورده

تاریخ : 1399/08/12


بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 11 آبان ماه 99 با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن، بهره برداری از بخشنامه های خاک خورده مربوط به 20 سال قبل در جهت محدود سازیناوگان خارجی بدون مشورت و بررسی شرایط امروز، جلوی روان سازی ترانزیت که شعار این حوزه است می گیرد.
در ابتدا جلسه، بخشنامه ابلاغی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر ناوگان خارجی متردد در قلمرو کشور مربوط به سال 79 مورد بررسی قرار گرفت و انتقادات مربوط به آن با توجه به منطقی نبودن آن طبق شرایط امروز مطرح گردید و طی نامه ای اعتراض انجمن به بخشنامه مذکور به دفتر ترانزیت سازمان راهداری ارسال گردید.
همچنین لازم بذکر است که با پیگیری های مجدانه انجمن حمل ونقل بین المللی استان خراسان مشکل فوق مرتفع گردید.
در ادامه مثل همیشه مشکل دوغارون و افزایش ناوگان ترانزیتی معطل مانده در مرز دوغارون مورد اعتراض هیئت مدیر قرار گرفت .
همچین در پایان مسائل جاری انجمن مورد بررسی قرار گرفت .