سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/08/07 - تعداد نمایش (370)

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی شب گذشته به تاریخ ۶ آبان ماه ۹۹ با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن دوهفته از قطعی سیستم های سازمان بنادر و دریانوردی می گذرد، و هیچ پاسخ قانع کننده ای از سوی مسئولین مربوطه داده نمی شود.

حجم زیادی از فعالیت شرکتها بسبب قطعی سیستم ها مختل گردیده و هزینه های بسیاری بابت دموراژ و انبارداری را متحمل گردیده اند.

اعضای هیئت مدیره انجمن خراسان تقاضای پیگیری مسئولین گمرک برای رفع این مشکل را دارند همچنین خواستار مشخص کردن نهاد یا ارگانی هستند که هزینه های ایجاد شده را برعهده می گیرد.

بی شک ظالمانه است اگر تاوان هک شدن سیستم های سازمان بنادر را شرکت های حمل و نقل بین المللی و صاحبان کالا بدهند.

در ابتدای جلسه نامه ارسالی از وزارت خارجه مبنی بر تمام شدن دوره آزمایشی تردد بار های ترانزیتی از مرز ترکمنستان و پیگیری وزارت خارجه به منظور بازگشایی مرز ترکمنستان و برگشت به حالت عادی، قرائت گردید.

در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت مبنی بر راه اندازی مسیر رو-رو از بندر امیر آباد قرائت و انجمن خراسان ضمن ارسال پیشنهاد یکی از شرکت های سرمایه گذار خراسانی و آماده سازی تجهیزات مورد نیاز در راه اندازی این مسیر، در خواست تعیین مبلغی مقرون به صرفه برای این مسیر را داد.

همچنین در ادامه پیگیری انجمن خراسان با همکاری کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در خصوص هزینه های دموراژ و انبارداری و اختصاص تخفیف به سمع و نظر اعضای هیئت مدیره رسید .

در ادامه مسائل آموزشی انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .