يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1399/06/11 - تعداد نمایش (317)


نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 10 شهریور 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن هشتمین اجلاس مشترک حمل ونقلی فی مابین ایران و افغانستان در حالی برگزارمی شود که مصوبات هفتمین اجلاس که سال گذشته در کابل برگزار شد طی زمان مقرر،اجرا نگردیده است. در این راستا نماینده انجمن جهت حضوردراین اجلاس که در تاریخ 11 و 12 شهریور ماه به میزبانی طرف ایرانی در سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برگزار می گردد عازم تهران شد.
درابتدای جلسه اعضای هیئت مدیره نیز درخصوص اهم مواردی که لزوم پیگیری در این اجلاس را دارد به بحث و بررسی پرداختند.
درادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت راهداری و حمل ونقل جاده ای درارتباط با مصوبات مربوط به چهارمین کمیته راهبری حمل ونقل بین المللی قرائت گردید. از جمله مصوبات حائز اهمیت این جلسه میتوان به لزوم تغییر رویه دایره کارنه تیر اتاق بازرگانی منطبق بر اصول بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی که ظرف یک ماه بررسی و اقدام گردد نام برد.هچنین مقرر گردید براساس تعاریف و مفاد مندرج در آئین نامه 20 تاسیس و فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی برای تمدید پروانه فعالیت های شرکت های حمل ونقل بین المللی که فعالیت فورواردری داشته یا فعالیت کارنه تیری ندارند عدم ضرورت اخذ تاییدیه امور کارنه تیرو آ.ت.آ اتاق بازرگانی موضوع بند ج ماده 17 آئین نامه یاد شده مورد بررسی و تا جلسه بعد گزارش نهائی ارائه گردد .
همچنین در ادامه جلسه نامه ارسالی از استانداری خراسان رضوی مبنی بر بیان نقطه نظرات و پیشنهادات با موضوع افزایش مراودات اقتصادی با کشورافغانستان جهت حضوراستاندارخراسان رضوی در سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه قرائت و مقرر گردید با قید فوریت موارد خواسته شده تهیه و ارسال گردد .
درادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .