يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1396/06/06 - تعداد نمایش (1043)


اولین جلسه کمیته تخصصی اموزش روز گذشته مورخ 05/06/96 در محل انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی با توجه به استقبال اعضای انجمن از جلسات گردهمی و مجامع و اعلام آمادگی ایشان برای مشارکت بیشتر برای رفع مشکلات صنفی و حرفه ای ، اعضای هیات مدیره امید وارند کمیته های تعیین شده با جدیت درهمین راستا فعالیت نمایند .
در ادامه هیات رئیسه کمیته با رای حداکثر اعضای حاضر در جلسه کمیته ، به ترتیب آقایان احمد فرخی حاجی اباد ،محمد ابوبکری ماکوئی، وحید ضرابی ، احد خزائی ، شهریار شیخ
در ادامه اعضای کمیته در خصوص تشکیل کار گروه های تخصصی به بحث وبررسی پرداختند و مقرر شد تا این موضوع به طور تخصصی در جلسات بعد مورد بررسی قرار گیرد و نحوه تشکیل این کار گروه ها و تعداد آنها توسط هیات رئیسه کمیته مشخص شود .
همچنین مقرر شد که جلسه اول کمیته اموزش ، شنبه 11 شهریور ماه در محل انجمن برگزار گردد .