اخبار انجمن

همزمان با بازی های آسیایی تردد در مرز ترکمنستان عادی میباشد

تاریخ : 1396/05/30

نوزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های جمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته مورخ 29 مرداد ماه سال جاری با حضور حداکثر اعضا در محل انجمن برگزار گردید .

به گزراش روابط عمومی در جلسه ی کمیته اقتصاد مرز وساماندهی مبانی مرزی استان بر اساس یادداشت تفاهمی که از وزارت خارجه ترکمنستان ارسال گردیده اعلام نمودند که اولا مرزها ی ترکمن در زمان بازی های آسیایی بسته نخواهد بود و دوما اینکه بارهایی که به مقصد عشق اباد می باشند در ترمینالی بین المللی در خارج شهر عشق اباد وارد مشوند و با توجه به اقدامات انی کشور ترکمنستان از تجار تقاضا نمودند تا تمهیدات لازم جهت هرگونه اقدام احتمالی پیش بینی نمایند .

در ادامه همچنین نامه ناظر گمرکات خراسان به مدیر کل دفتر نظارت بر ترانزیت پیرو مذاکرات انجام شده در سمینار اموزشی کارنه تیر در مشهد مقدس در مورد در خواست شرکت های حمل ونقل بین المللی در خصوص معرفی گمرکات مرزی لطف اباد و سرخس به عنوان گمرکات مقصد کارنه تیرقرائت و مقرر گردید که اداره مذکور نتیجه در خواست را اطلاع دهد .

همچنین مقرر گردید در مورد مشکلات تفاهم نامه کارنه تیر نامه ای به اتاق بازرگانی ارسال گردد .

در ادامه نامه مربوط به برگزاری جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی که در تاریخ 31 مرداد ماه برگزرا میگردد قرائت و طبق روال رئیس هیات مدیهر انجمن که به عنوان عضو ثابت شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی هستند در این جلسه حضور پیدا کنند .

همچنین مسائل جاری انجمن مورد بحث وبرری قرار گرفت .