يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1396/05/23 - تعداد نمایش (875)


هجدهمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 22 مرداد ماه سال جاری با حضور تمامی اعضا وبه همراه اعضای کمیته داوری جهت هماهنگی برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی در ابتدای جلسه رئیس هیات مدیره گزارشی مفصل ازاجلاس ترکمنستان را به سمع ونظر اعضای هیات مدیره رساند .
در ادامه نامه ای در خصوص کمیسیون مشترک اقتصادی فی مابین جمهوری اسلامی ایران با کشور لهستان در آینده ای نزدیک مطرح گردید و تقاضا گردید مدیران محترم شرکت های حمل ونقل موارد و چا لشهای فی ما بین حمل ونقل جاده ای که مستلزم انعکاس به مقامات ذیربط می باشد تا پایان ماه جاری اعلام نمایند .
همچنین در این جلسه که اعضای کمیته داوری انجمن حضور داشتند مواردی را به صورت تک تک بیان نمودند و مقرر شد که از این پس جلساتی بصورت ماهانه برگزار گردد تا داوران محترم هماهنگی های لازم جهت بهبود سطح داوری بایکدیگر داشته باشند .
در ادامه مسائل جاری انجمن نیز مورد برری قرار گرفت .