اخبار انجمن

نماینده انجمن راهی وزارت کشور شد

تاریخ : 1399/04/23

سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۹۹ با حضور حداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی انجمن نماینده انجمن برای شرکت در جلسه بررسی مرزهای زمینی کشور راهی وزارت کشور شد .
این جلسه که امروز در محل وزارت کشور با حضور مسئولین و فعالان بخش خصوصی برگزار می گردد به موضوع بررسی و ساماندهی امور مرز های زمینی کشور خواهد پرداخت .

در ادامه احمد زمانیان یزدی گزارشی از جلسه با سرکنسول ترکمنستان در ایران با حضور سفیر ایران در ترکمنستان در محل دفتر وزارت امور خارجه شمال و شرق کشور داد .
بر طبق این گزارش طرف ترکمنی پیشنهاد اجازه هفته ای سه روز و به تعداد ۲۰ کامیون به صورت حمل نیم یدک ناوگان ایرانی در محل نقطه صفر مرزی توسط طرف ترکمنی داد که طرف ایرانی با توجه به مشکلات حقوقی و عدم امکان پذیر بودن این رویه با این پیشنهاد مخالفت کرد و نیز در مقابل طرف ایران خواستار اجازه ترانسشیپمنت در اولین گمرک سمت ترکمن تا سمت ایران داد که طرف ترکمنی مخالف بود و مقرر شد در نهایت طرف ایران پیشنهادات خود را طی یاد داشتی به دولت ترکمن اعلام نماید.

همچنین در ادامه جلسه نامه ارسالی از وزارت خارجه مبنی بر مشکل ناوگان ایرانی در مرز پاکستان و خواب سه روزه در آن طرف مرز نیز مورد بررسی قرار گرفت .

در ادامه با توجه به هزینه انبار داری و دموراژی که شرکتها برای بارهای به مقصد ترکمنستان و آسیای میانه متحمل شده اند، لیست هزینه ها و چگونگی اعمال تخفیفات به شرکتها مشخص شد و مقرر شد تا در کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری بررسی و نهایی گردد .

در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت