سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/04/09 - تعداد نمایش (340)


یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ8 تیر ماه 99 با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، مشکلات شرکت ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حضورنماینده انجمن در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت .
در ابتدای جلسه محمود امتی گزارش کاملی از جلسات متعدد در هفته گذشته با وزارت راه و شهر سازی وکمیسیون فرعی شورای عالی ترابری ارائه نمود و همچنین خاطر نشان کرد پیرو مشکلات شرکت ها با کشتیرانی جمهوری اسلامی بر سر موضوعاتی همچون تخفیف دموراژ، گروکشیدن کانتینرهای جدید، کمبود نیرو در دفتر کشتیرانی، تفاوت زمان از اعلام ورود تا قبض انبار، محاسبه دموراژ برای کانتینری که هنوز ریلیز آن اوکی نشده است. شخصا به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران رفته و با دیدار با کاپیتان ایران دوست موارد فوق را مورد بررسی قرار داده است و همچنین با استقبال مدیر امور واردات و خدمات مشتریان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مقررگردید موارد فوق تا جایی که شرایط مساعد است مرتفع و حل گردد .و در جریان این ملاقات هیئت مدیره مقرر گکردند پایگاه خبری ترابرد موارد فوق را جهت انجام پیگیری نماید .
همچنین در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بررسی قرار گرفت .