سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/04/02 - تعداد نمایش (392)


دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی روز گذشته به تاریخ 1 تیر ماه 99 با حضورحداکثر اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن، هیئت مدیره انجمن به تکانه های شدید در ترانزیت اشاره کردن و انتقاد شدید خود نسبت به انتشار خبر در روزنامه جوان را رسما اعلام و خاطر نشان نمودند به زودی جوابیه ای قاطع در این خصوص منتشر خواهد شد و روزنامه مذکور طبق قانون رسانه ملزم به چاپ جوابیه در همان صفحه و با همان شرایط می باشد .
در ابتدای جلسه مقرر شد محمود امتی به نمایندگی از انجمن در جلسه مربوط به بررسی محدودیت ها و چالش های پیش روی ترانزیت در وزارت راه و شهر سازی و جلسه مربوط به بررسی هزینه دموراژ و انبارداری که با پیشنهاد انجمن خراسان در کمیسیون فرعی شورای عالی ترابری برگزار خواهد شد شرکت نماید.
در ادامه نامه ارسالی از وزارت خارجه مبنی بر ضوابط مربوط به ورود و ترانزیت کامیون های خارجی به ترکمنستان و مبادله واگن ها در معابر ریلی با آن کشور قرائت و مقرر شد با توجه به اعلام شرایط سخت از سوی ترکمنستان ضوابط مربوطه به شرکت ها بخشنامه شود .
همچنین در ادامه نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مبنی بر کاهش تعرفه ریلی بین ازبکستان و قزاقستان تا پنجاه درصد قرائت ومقرر شد نظرات کارشناسی انجمن به دفتر ترانزیت ارسال شود .