اخبار انجمن

عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی: بانک صنعت و معدن مصوبه دولت در ارائه تسهیلات نوسازی ناوگان حمل و نقل را اجرا نمیکند

تاریخ : 1396/04/31


عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: علت اصلی بروز مشکلات صنعت حمل و نقل، نبود تسهیلات برای خود مالک شدن شرکتهای حمل و نقل بین المللی است و علی رغم وجود مصوبه برای اقدام بانک صنعت ومعدن ولی هنوز اقدامی برای عملیاتی شدن این امر رخ نداده است.
عبدالله نظری در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: ما از دولت دوازدهم انتظار داریم تا مصوبه تسهیلات بانکی به شرکتهای حمل و نقل مورد پیگیری قرار بگیرد و تسهیلات مورد نیاز جهت خرید 10 تا 20 ناوگان برای هر شرکت فراهم شود.
وی در ادامه با بیان اینکه اکثرا مصوباتی که به اجرا در میاد بدون مطالعات کارشناسی است گفت: از دولت تقاضا داریم که مصوبات در کمیسیون های تخصصی مطرح و از انجمن های دخیل در امر ترانزیت برای راهنمایی استفاده شود تا سرعت ودقت انجام مصوبات افزایش یابد.
وی در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم وجود متولی خاص در صنعت حمل و نقل گفت:علت عدم متولی برای صنعت حمل ونقل ندادن حق الزحمه اجرایی به یک سازمان یا ارگان خاص است چراکه دادن مبلغی به عنوان کارمزدهای قانونی باعث میشود که نهاد یا سازمان های دولتی مدافع ما باشند و با توجه به اینکه در جهان سوم هستیم وبدون متولی دولتی نمیتوانیم کار را به خوبی انجام دهیم لذا عدم وجود متولی دولتی باعث قانون گریزی در این بخش خواهد شد و ما نمی توانیم خود گردان باشیم .
عبد الله نظری در رابطه با بهترین الگوی ترانزیتی منطقه بیان کرد: در حال حاضر کشور امارات توانسته ادعا کند که میتواند به کشور های منطقهCIS نیز به وسیله هواپیما کالا حمل کند؛ در این کشور طرح ها کاملا کارشناسی شده انجام میشود وموجب شده است تا سرعت، امنیت ودقت ترانزیت افزایش یابد در حالی که متاسفانه در کشور ما اجرای طرحها در بروکراسی پیچیده سازمانها قرار می گیرد.
وی در ادامه افزود: در صورتی که تغییرات را بپذیریم و امکانات وتکنولوژی مناسب در اختیا ر فعالان صنعت حمل و نقل قرار بگیرد خواهیم توانست در این صنعت رشد کنیم ولی در صورت عدم کپی برداری سازنده از کشور های موفق وبدون کارشناسی مسلما رشد نخواهیم کرد .
عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی با بیان اینکه متاسفانه اهرم های فشار تماما بر روی ترانزیت هست در حالی که تخلفات در قسمت های واردات وصادرات صورت میگیرد گفت: از لحاظ اجرایی تخلفی صورت نمیگیرد زیرا محفظه ای بسته وارد کشور میشود وتنها از کشور ما عبور میکند ولی در صورت کشف قاچاق خدمات و فعالیت شرکت بصورت اساسی قطع میشود در حالی که طبق ماده 105 کالای قاچاق اگر حتی واردات باشد ظرف مدتی باید از کشور ترانزیت شود در حالی که اعمال سلیقه در قوانین انجام میگیرد و هر سازمانی در حکم متولی دستور میدهد لذا باید تجهیزات گمرک ارتقاء یابد.
عبدالله نظری با بیان اینکه کمیته های تخصصی مهمترین نقش را می توانند در ارتقاء سطح خدمات و توسعهترانزیت داشته باشند ولی این در صورتی هست که ضمانت اجرایی داشته و از طرف انجمن وسازمان های دولتی و مورد حمایت قرار بگیرند لذا از هیات مدیره محترم تقاضا دارم با توجه به اختیاراتی که دارند از تخصص کمیته ها استفاده کنند و از اختیارات خود برای برخورد با شرکت هایی که تخطی میکنند استفاده کنند .
وی تاکید کرد: مهمترین تقاضای من از هیات مدیره عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی این است که از اختیارات خود برای در نظر گرفتن کارمزدی از محل فورواردری یا CMR به سازمان راهداری و حمل و نقل داده شود تا تسهیلات وامکانات مناسبی را دراختیار فعالان این حوزه قرار داده ومدافع حقوق شرکت ها باشند .