سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1396/04/28 - تعداد نمایش (823)


اولین جلسه کمیته تخصصی حمل ونقل روز گذشته مورخ 27 تیر ماه سال جاری در محل سالن اجتماعات انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی با توجه به استقبال اعضای انجمن از جلسات گردهمی و مجامع و اعلام آمادگی ایشان برای مشارکت بیشتر برای رفع مشکلات صنفی و حرفه ای ، اعضای هیات مدیره امید وارند کمیته های تعیین شده با جدیت درهمین راستا فعالیت نمایند .
در ابتدای جلسه، اعضای کمیته حمل و نقل اذعان داشتند که دوکمیته ترانزیت وگمرکی وحمل ونقل دارای مسائل وموضوعات مشابهه هستند وتشکیل دو کمیته متفاوت باعث تداخل در عملکردشان میشود ولی در نهایت با بحث وبررسی مقرر شد که 5 نفر برای هیات رئیسه این دو کمیته تعیین گردد و دو نفر بصورت مشترک در هر دو هیات رئیسه برای هماهنگی موضوعات ومصوبات در جلسات کمیته ها حضور داشته باشند.
در ادامه هیات رئیسه کمیته با رای حداکثر اعضای حاضر در جلسه کمیته ، به ترتیب سمت آقایان کریم یثربی نائینی ،حیدر خادم زاده ،فرهاد صانعی ،دین محمد فیض محمدی و محمد دانش علاقه بند انتخاب شدند .
لازم به ذکر است آقایان فیض محمدی وصانعی به عنوان اعضای مشترک در هیات رئیسه دو کمیته حمل ونقل وترانزیت وگمرکی انتخاب شدند.
در ادامه اعضای کمیته در خصوص تشکیل کار گروه های تخصصی به بحث وبررسی پرداختند و مقرر شد تا این موضوع به طور تخصصی در جلسات بعد مورد بررسی قرار گیرد و نحوه تشکیل این کار گروه ها و تعداد آنها توسط هیات رئیسه کمیته مشخص شود .
همچنین مقرر شد که جلسه بعدی کمیته حمل ونقل ، یکشنبه 8 مرداد ماه سال جاری در محل انجمن برگزار گردد .