چهارشنبه ، 26 مرداد 1401

1396/04/17 - تعداد نمایش (1040)


اولین جلسه کمیته تخصصی سوخت شنبه مورخ 17/4/96 در محل سالن اجتماعات انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی با توجه به استقبال اعضای انجمن از جلسات گردهمی و مجامع و اعلام آمادگی ایشان برای مشارکت بیشتر برای رفع مشکلات صنفی و حرفه ای ، اعضای هیات مدیره امیدوارند کمیته های تعیین شده با جدیت درهمین راستا فعالیت نمایند .
همچنین اعضای هیات مدیره با بیان اینکه تشکیل جلسات در انجمن باعث به رسمیت شناخته شدن مصوبات ونظرات اعضای کمیته در سازمان ها خواهد شد و براحتی می توان به تصمیمات واحد در خصوص مشکلات سوختی رسید از اعضا تقاضا کردند که جلسات مربوط به امور سوختی را در قالب کمیته برگزار نمایند .
در ادامه هیات رئیسه کمیته با رای حداکثر اعضای حاضر در جلسه کمیته ، به ترتیب آقای قربانی با بیشترین رای و آقایان مالدار وخجسته با رای برابر انتخاب شدند .
طبق نظر اعضای حاضر در جلسه مقرر شد جلسه بعدی کمیته در تاریخ شنبه 24/4/96 در محل انجمن برگزار گردد و دستورات جلسه بعدی به شرح ذیل می باشد :
1- تبادل نظر در خصوص تهیه آئین نامه کمیته سوختی
2- بحث وبررسی در خصوص مبلغ کمیسیون کریری شرکتهای سوختی
3- سایر موارد مورد بحث
همچنین مقرر شد در جلسه بعدی تقویم جلسات کمیته نیز مشخص گردد .