اخبار انجمن

یک فعال صنعت حمل و نقل بین المللی: احیای شورای عالی هماهنگی ترابری می تواند ترانزیت را فعال نماید

تاریخ : 1396/04/12

یک فعال صنعت حمل و نقل بین المللی:
احیای شورای عالی هماهنگی ترابری می تواند ترانزیت را فعال نماید
یکی از فعالان صنعت حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی علت مشکلات ترانزیت جاده ای را نبود ناوگان مجهز دانست و گفت: در حال حاضر این راننده است که برای امور حمل و نقل تصمیم می گیرد و این نگاه غیر تخصصی موجب از بین رفتن صنعت ترانزیت خواهد شد.
حیدر خادم زاده در گفتگو با روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی گفت: اگر 200 شرکت حمل و نقل بین المللی هر کدام 40 تا 50 کامیون داشته باشند در نتیجه در استان خراسان رضوی شاهد حضور 1000 عدد ناوگان باری خواهیم بود و این باعث تحول در این صنعت می شود .
وی با ذکر این نکته که تجهیز شرکتهای حمل و نقل با واردات و خرید ناوگان میسر است افزود: دولت باید مجاب شود برای جلوگیری از نابودی تزانزیت ایران و جایگزین نشدن ناوگان سایر کشورها در ترانزیت باید اجازه واردات 50 عدد کامیون یا خرید از ایران خودرو به هر شرکت را بدهد یا وام هایی با 5 سال فرصت اعطا نماید و بعد از پنج سال با سود کم مستهلک نماید.
وی افزود: با این روش ما میتوانیم در این صنعت پیشرفت کنیم و حرفی برای گفتن در منطقه داشته باشیم و با توجه به اینکه ترانزیت باعث ایجاد اشتغال می شود این مسئله حائز اهمیت است و در اینصورت این صنعت خواهد توانست با کریدور های ترانزیتی مرتبط شود .
عضو انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی یکی دیگر از مشکلات نترانزیت در کشور را قوانین دست و پا گیر گمرک دانست و افزود: گمرک در ایران در تمام زمینه ها وارد میشود و به نوعی هم شاکی، هم متشاکی و هم قاضی است؛ برای مثال گمرک هزینه ای را بابت حق الکشف میگیرد و این نه تنها باعث تسهیل ترانزیت نمی شود بلکه سدی بزرگ در مقابل آن است چراکه حق الکشف فرد گمرکی را تهدید میکنه تا یک موضوع بی اهمیت را بزرگ جلوه دهد .
این فعال صنعت حمل ونقل بین المللی بیان کرد که نبود متولی برای این صنعت باعث میشود که حدود 30 سازمات متفاوت بر ترانزیت نظارت داشته باشند و این خود از مشکلات اصلی این صنعت است و باعث افزایش زمان و هزینه میشود ؛ تا زمانی که دولتی ها در این صنعت حضور داشته باشند خبری از ترانزیت نیست .
خادم زاده افزود : احیای شورای عالی هماهنگی ترابری می تواند به عنوان متولی ترانزیت و در جایگاه شخصیت حقوقی نشان از اهمیت دولت به این بخش است چراکه خواسته ها وتحلیل های ارائه توسط این شورا تخصصی است و باید توسط دولت مد نظر قرار گیرد.
وی افزود :همانطور که گمرک توانست با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی تا حدودی بر مشکلات فائق آید ما نیز باید به دنبال تجمیع قوانین مخل در این حوزه باشیم تا بتوانیم زمان وهزینه ها را کاهش دهیم .
خادم زاده درادامه با بیان اینکه الگو برداری از کشور های اروپایی به نوعی پل محسوب میشود تا بتوانیم از راه هایی که باعث پیشرفت در این صنعت شده استفاده کنیم افزود :به طور مثال در کشور های آلمان، فرانسه و ایتالیا ناوگان خود راننده دارند و افراد با شرایط مشخص می توانند در این شغل مشغول شوند در حالی که در ایران اینطور نیست و هر فردی با هر تجربه کاری می تواند راننده شود .
وی در ادامه نیز بیان کرد: نبود جاده های استاندارد و ایمن نیز از عوامل افaزایش زمان ترانزیت می باشد .
خادم زاده در رابطه با ایجاد کمیته های تخصصی نیز بیان کرد که وجود کمیته های تخصصی فعال باعث ایجاد خوراک برای کمسیون حمل ونقل و متولیان خواهد شد و باید این مطالب به صورت مقاله برای مجلات ورسانه های تخصصی این حوزه ارسال شود تا به گوش مسئولین برسد .
وی گفت: باید در کمیته ها از افراد متخصص دعوت شود و این افراد مطمئن باشند که کمیته موثر خواهد بود و به نظرات انها اهمیت داده میشود .
وی افزود :در صورتی می توان کمیته تخصصی را موثر کرد که مسئول کمیته از موضوعات طرح شده انالیز درستی انجام دهد و طرح موضوع را به شرکتها ارسال کند و در کمسیون حمل ونقل اتاق بازرگانی بدنبال چاره جویی باشد .