اخبار انجمن

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود / صد حیف ازین بساط که برچیده میشود در این بهار رحمت و غفران و مغفرت / خوشبخت آنکسی ست که بخشیده میشود حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارک باد

تاریخ : 1396/04/04