سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/03/19 - تعداد نمایش (300)

هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 18 خرداد ماه 99با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی، با پیشنهاد انجمن در خصوص بررسی مبالغ دریافتی جهت دموراژ و انبار داری کانتینر های که بدلیل شیوع ویروس کرونا در بنادر و مرز ها متوقف شده بودند در دستور کار دبیرخانه شواری عالی ترابری قرار گرفت . و از نماینده انجمن جهت حضور درجلسه و مطرح کردن موضوع دعوت شد .
در ابتدا نامه ارسالی از دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور در خصوص ملغا شدن بخشنامه مربوط به 11 اسفند ماه 98 که در راستای بسته شدن مرز ها با کشور های همسایه و تسهیل در امر صادرات و ترانزیت در خصوص عدم نیاز به گرفتن مجوز بارگیری برای ناوگان خارجی صادر شده بود قرائت شد و کلیه مجوز ها و بارگیری ناوگان خارجی از یکشنبه 18 خرداد ماه می بایست براساس بخشنامه های قبلی و رفتار متقابل با کشور های همسایه انجام شود .
همچنین رئیس هیئت مدیره انجمن نیز در این جلسه از جمع آوری درخواست نوسازی ناوگان شرکت ها و ارسال به سازمان راهداری خبر داد. وی نیز گفت: با توجه به تداخل ایجاد شده در سیستم ثبت نام کامیون های وارداتی این انجمن موظف گردیده است تا تمامی درخواست شرکت ها را جمع آوری و ارسال نماید .