سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1399/02/01 - تعداد نمایش (398)


دومین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی روز گذشته به تاریخ 31 فروردین ماه 99 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن با توجه به شیوع ویروس کرونا هیئت مدیره انجمن با توجه به مسدود بودن مرز ترکمنستان و پاکستان درخواست پیگیری معافیت دیر کرد کانتینر را کرد .تا جلوی ضرر و زیان شرکت های حمل ونقل بین المللی گرفته شود .
در ادامه نامه ارسالی به مدیر کل دفتر ترانزیت مبنی بر اظهار نظر در رابطه با آئین نامه روابط دارندگان کانتینر و دریافت کنندگان قرائت و مقرر شد دو تن از اعضای هیئت مدیره در اسرع وقت آئین نامه مذکور را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام نمایند .
همچنین در پایان مسائل مالی و جاری انجمن مورد بحث قرار گرفت .