يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1399/01/25 - تعداد نمایش (373)


اولین جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضای هیئت مدیره و بازرسین روز گذشته به تاریخ 24 فروردین ماه 99 با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد .
به گزراش روبط عمومی انجمن متاسفانه در پی شیوع ویروس کرونا اغلب شرکت های حمل ونقل دچار مشکلات اقتصادی بسیاری شده اند که اهم این مشکلات در جلسه هیئت مدیره مورد ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت به مسئولین منعکس گردد تا هر چه زودترجلوی صدمات وارده به شرکت های حمل ونقل گرفته شود ،اهم موضوعات مطرح شده توسط هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد :
1-متوقف شدن صدها کانتینر مربوط به خطوط کشتیرانی درمبادی ورودی و خروجی که منجر به ایجاد هزینه های بسیار بالای حق توقف(دموراژ)کانتینرها را بدنبال داشته که در این خصوص راه کار مد نظر اعمال معافیت های مدت توقف از سوی نمایندگی های خطوط کشتیرانی در ایران پیشنهاد می شود .
2- با توجه به متوقف بودن کالاها درگمرکات ،هزینه های انبار داری زیادی متوجه شرکت های حمل ونقل بین المللی شده و می شود که در این خصوص گمرک محترم جمهوری اسلامی ایران می بایستی معافیت برای شرکت ها ی مرتبط اعمال نماید .
3- توقف رانندگان حامل کالای ترانزیتی که امکان خروج از کشور را نداشته و در خواست حق توقف از شرکت های حمل ونقل بین المللی دارند ،سازمان حمل ونقل و پایانه ها می بایستی در این خصوص چاره اندیشی و از ضرر و زیان شرکت های حمل ونقل و رانندگان تحت پوشش جلوگیری نماید .
4- ضرر و زیان ناشی از عدم تحویل محمولات ترانزیتی در مقصد که موجب عدم تسویه حساب و طلب شرکت های حمل ونقل بین المللی از صاحبان کالای خارجی گردیده است ،این گونه شرکت ها را با کمبود نقدینگی مواجه نموده است لذا حمایت دولت از این گونه شرکت ها با پرداخت تسهیلات بانکی با نرخ پائین بهره تا حدودی راه گشا خواهد بود .
5- به جهت مسدود بودن مرزها عملا فعالیت اکثر شرکت های حمل ونقل بین المللی با تعطیلی مواجه شده است که امکان فراهم نمودن هزینه های جاری شرکت ها اعم از حقوق و دست مزد پرسنل ،حق بیمه پرسنل،اجاره محل و سایر هزینه ها میسر نبوده ،لذا کمک دولت در این خصوص با برقراری بیمه بیکاری برای ایام در گیر جهت پرسنل و عدم دریافت حق بیمه ،سهم کارفرما تا حدودی میتواند میسر باشد . در غیر این صورت بیکاری کارکنان را بدنبال خواهد داشت .
6- در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد شرکت های حمل ونقل بین المللی سازمان امور مالیاتی می بایستی حداکثر تسهیلات را ایجاد تماید .
د رادامه جلسه مسائل جاری انجمن و برنامه ریزی های مورد نیاز برای سال 99 صورت گرفت .