يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1396/03/08 - تعداد نمایش (1105)


هفتمین جلس هیات مدیره انجمن صنفی حمل و نقل بین اتلمللی خراسا رضوی در سال 96 با حضور تمامی اعضا وبازرسین شب گذشته 7 خرداد ماه د ر محل انجمن برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی اعضای هیات مدیره انجمن ضمن یادآوری از تشکیل کمیته ها ،حضور و استقبال اعضا در کمیته هارا عامل موثر در رفع مشکلات موانع صنفی دانستند .
همچنیم جام فوتسال رمضان با اتمام ثبت نام وتشکیل تیم ها از 8خرداد ماه سال جاری همزمان با سوم رمضان در مرحله مقدماتی برگزرا خواهد گردید .
در ادامه انجمن کشتیرانی وخدمات وابسته با توجه مذاکرات قبلی مبنی بر تشکیل کمیته مشترک فی ما بین دو انجمن که در جلسه دیدارمطرح گردید ،ضمن اعلام ،آمادگی ، طرح مذکور را عاملی موثر در جهت رفع مشکلات وموانع مشترک دانست. و از انجمن خواست تا اعضای کمیته مشترک را اعلام نماید تا اولین جلسه در اوایل تیر ماه تشکیل گردد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث وبررسی قرار گرفت .