اخبار انجمن

مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری کشور قرار گرفت

تاریخ : 1398/11/28


سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی شب گذشته به تاریخ 27 بهمن ماه 98 با حضور حداکثر اعضا و بازرسین د رمحل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن موضوع مشکلات پایانه مرزی میلک در دستور کار کمیسیون فرعی شواری عالی هماهنگی ترابری قرار گرفت طبق گزارش ابراهیم عطائی که به نمایندگی از انجمن در این جلسه شرکت نموده بود، مشکلات موجود در افغانستان ،مشکلات رانندگان ایرانی در خاک افغانستان ،مشکلات بوجود آمده توسط رانندگان افغان در ایران و درخواست های احتمالی طرف افغان مرتبط با مرز میلک مورد بررسی قرار گرفت.
درابتدای جلسه نامه ارسالی از گمرک خراسان مبنی بر برگزاری ششمین جلسه بررسی مسائل و مشکلات صادر کنندگان و وارد کنندگان در پایانه مرزی دوغارون قرائت و مقرر شد احدی ازاعضای هیئت مدیره به نمایندگی از انجمن در این جلسه شرکت نمایند .
در ادامه نامه ارسالی از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی مبنی بر صورت جلسه کمیته توسعه ترانزیت و نظارت بر پایانه های مرزی قرائت و با توجه به حضور اعضای هیئت مدیره گزارشی از این جلسه ارائه گردید .
درادامه حمید رضا دشتی گزارشی کامل از جلسه مربوط به بیمه تکمیلی رانندگان در کمیسیون فرعی شواری عالی ترابری و مخالفت اکثریت اعضای آن شورا با این مسئله بیان نمود .
در پایان هیئت مدیره انجمن میزبان اعضای هیئت مدیره انجمن هرات بود و مسائل مربوط به پایانه مرزی دوغارون مورد بحث و بررسی قرار گرفت .