يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1398/11/21 - تعداد نمایش (523)


سی هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی استان خراسان رضوی شب گذشته به تاریخ 20 بهمن ماه 98 با حضور تمام اعضا و بازرسین در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی انجمن مشکل اضافه بار در گمرکات مرزی مجدانه از طرف نمایندگی وزارت خارجه و استانداری هرات در حال پیگیری است .در این جلسه نامه ارسالی از نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شمال شرق کشور در خصوص رسیدگی پیرامون مشکلات مرزی و ممانعت ار تردد کامیونها با اضافه بار در گمرک اسلام قلعه افغانستان به اطلاع هیئت مدیره رسید .
در ادامه سید قاسم حسینی عضو هیئت مدیره گزارشی کامل و جامع در خصوص جلسه مربوط به بهره وری سرمایه گذاری خارجی در استان ارائه کرد و بر این اساس مقرر شد با توجه به این که استانداری در صدد حذف بروکراسی اضافی در امور مربوط به شرکتها است جلسه بعدی در محل انجمن برگزار شود تا مسئله به طور اختصاصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
همچنین درادامه جلسه با توجه به دعوت از سوی کمیسیون فرعی شواری عالی ترابری در خصوص برخی موارد مربوط به بیمه یکی از اعضای هیئت مدیره امروز در این جلسه شرکت خواهد نمود .
در ادامه مسائل مربوط به اداره امور مالیاتی و حل وفصل عمده مشکلات فی مابین شرکت ها و اداره امور مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
در پایان مسائل جاری انجمن نیز مورد بررسی قرار گرفت .