يک شنبه ، 16 مرداد 1401

1396/02/25 - تعداد نمایش (1910)

دیدار اعضای دوره نهم ودهم هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی
پنجمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسا ن رضوی در سال 96 با حضور اعضای دوره ی نهم ومنتخبین دوره دهم هیات مدیره شب گذشته 24 اردیبهشت ماه در محل انجمن برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی در این جلسه از زحمات وتلاشهای اعضای هیات مدیره گذشته آقایان روحی ،خراسانی و ابوبکری با اعطای لوح و هدیه تقدیر به عمل آمد و از آقای صانعی به عنوان بازرس با هدیه ای تقدیر شد .
متن لوح اعطایی به ایشان بدین شرح است :
همواره رشد و شکوفایی اقتصادی ، با مشارکت و تدبیر مردانی سخت کوش ومردم دار محقق میگردد .
مردانی از جنس دانایی ومهربانی .
اینک پاس میداریم تلاش های شایسته جنابعالی در دوران عضویت در هیات مدیره به مدیران وتلاشگران صنعت حمل ونقل کشور و خطه پهناور خراسان را .
آفتاب عمر ومهربانی تان پاینده وماندگار باد .
در ادامه در خصوص دعوت بعمل امده از انجمن کشتیرانی در ابتدای خرداد ماه 96 برای برگزاری کلاس اموزشی در مورد طرح بیمه کانتینری به شرکتهای مرتبط بحث وتبادل نظر صورت گرفت.
همچنین مسائل جاری انجمن مورد بررسی قرار گرفت .