سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/12/23 - تعداد نمایش (1076)


اعضای کمیته اموزش وروابط عمومی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته 21 اسفند ماه سال جاری در محل انجمن گرد هم آمدند و دستاورد های کمیته را بررسی کردند .
به گزارش روابط عمومی ،مهندس خراسانی رئیس کمیته آموزش و روابط عمومی گفت :هدف از ایجاد وتقویت روابط عمومی ،توسعه روابط وارتقاء جایگاه اجتماعی و رسانه ای انجمن و کمک به حل مشکلات حرفه ای وصنفی با کمک رسانه های گروهی بوده است .
ایشان با اشاره به ضرورت توسعه اموزش در انجمن گفت :تقویت توانمندیهای علمی واطلاعاتی اعضاء بایستی با برگزاری دوره های تخصصی زبان( انگلیسی وروسی) ، دوره های کاربردی مدیریت (MBAوDBA)و گذرندان دوره ها با مدارک معتبر از آموزش عالی باید از جمله برنامه های آتی کمیته خواهد شد .
وی افزود :پس از گذشت 14 سال این نخستین بار است که روابط عمومی در ابعاد واقعی .برنامه های مدون ودقیق در انجمن ایجاد و توسعه یافته است .وی ابراز امیدواری کرد این فرآیند در سالهای آینده نیز تداوم پیدا کند .
همچنین اعضای کمیته اموزش وروابط عمومی نقطه نظرات وپیشنهادات خود در جهت ارتقاء سطح آموزش وروابط عمومی که از ارکان مهم انجمن میباشد بیان نمودند و در خواست نمودند تا با نظر اعضای هیات مدیره مسائل آموزشی دراز مدت در مجمع مصوب گردد .
در ادامه این نشست اهم اقدامات روابط عمومی توسط مسئول روابط عمومی انجمن به اطلاع اعضاء رسید .