سه شنبه ، 18 مرداد 1401

1395/12/18 - تعداد نمایش (929)


چهل وپنجمین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی شب گذشته مورخ 17 اسفند ماه سال جاری در محل انجمن با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی در این جلسه نامه ی جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی قرائت و قرار بر این شد تا از طرف انجمن نظرات کارشناسی برای برنامه سال 96 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارسال گردد
در ادامه نامه رئیس اتاق بازرگانی کشور با موضوع انتقال مشکلات و خواسته های مالیاتی انجمن ها واصناف من جمله شرکتهای حمل ونقل بین المللی به سازمان امور مالیاتی قرائت شد .
همچنین در پی انتقاد قبلی انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی از عدم حضور نمایندگان تشکلهای استانی در کمیته توسعه ترانزیت وحمل ونقل کشور ،از انجمن صنفی حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی دعوت بعمل آمد که شرکت کنندگان در جلسه گزارشی از حضور در این کمیته به اعضای هیات مدیره ارائه دادند.
همچنین رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده در باره مذاکره با رئیس گمرک بندر عباس ارائه نمود .
همچین گزارشی در زمینه جلسه مشترک بین هیئت افغانی و ایرانی که در استانداری مشهد برگزار گردید توسط نماینده انجمن به اعضای هیئت مدیره ارائه داده شد .
در ادامه مسائل جاری انجمن مورد بحث وبررسی قرار گرفت .